Sakela rakennus Oy

Rakentaminen

Palveluihimme kuuluvat uudis- ja korjausrakentaminen, elinkaarirakentaminen sekä KVR-rakentaminen.
Sakela Rakennus Oy - Korjausrakentaminen

Uudis- ja korjausrakentaminen

Uudisrakentaminen tarkoittaa joko olemassa olevan rakennuksen yhteyteen rakennettua uutta tilaa tai kokonaan uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuspalveluiden toteuttajaksi kannattaa valita urakoitsija, jolla on jo aiempaa kokemusta vastaavien urakoiden hallinnasta. Hyvin suunniteltu ja ammattitaitoisesti toteutettu rakennus kestää muutoksia ja palvelee käyttötarkoitustaan paremmin.

Korjausrakentaminen eli saneeraus on rakennusten korjaustoimintaa, jossa rakennuksen käyttöikää lisätään joko poistetamalla tai korjaamalla rakennukseen tulleita rakenteellisia ongelmia. Korjaustyöt kannattaa aloittaa ajoissa, sillä pienikin ongelma tai puute voi paisua huomattavasti mittavammaksi ja kalliimmaksi ongelmaksi. Rakenteeltaan hyvässä peruskunnossa olevan rakennuksen kunnostaminen on joissain tapauksissa sen purkamista ja uuden rakentamista edullisempi vaihtoehto.

Ammattitaidolla ja kokemuksella

Urakoimme erilaisia uudis- ja korjausrakentamisen kohteita vankalla ammattitaidolla ja kokemuksella. Olemme toteuttaneet mm. hoivakoteja, kouluja ja päiväkoteja, liike- ja toimitiloja sekä halleja ja teollisuuden rakennuksia. Meiltä onnistuvat myös haastavat saneeraukset, kuten linjasaneeraukset ja vesitornien saneeraukset.

Sakela Rakennus Oy - KVR-urakointi

KVR-urakointi

KVR-urakointi kokonaisvaltainen rakentaminen on rakennusprojekteissa yleisesti nopein sekä kustannustehokkain rakennusurakkamuoto, jossa urakoitsija ottaa vastuun kaikista projektiin liittyvistä osa-alueista. Rakennuttajan ei tarvitse näin käyttää omia resurssejaan muiden toimijoiden kilpailuttamiseen, kun urakan suunnittelu-. järjestely- sekä toteutustehtävät sovitaan yhden sopimuskumppanin kanssa.

KVR-urakointi rakennusurakkamuotona mahdollistaa tiukkojenkin aikataulujen onnistumisen laadusta tinkimättä. Rakennusprojektille voidaan sopia heti alussa myös pitävä kattohinta, jolloin rakennuttaja säästyy ylimääräisiltä kustannuksilta.

Kokonaisvaltaista rakentamista

Teemme KVR-urakointina monipuolisesti erilaisia kohteita tarkasti asiakkaan toiveiden sekä aikataulujen mukaisesti. Vahvuutenamme on ennen kaikkea liike- ja toimitilojen rakentaminen sekä siihen kuuluvat maanrakennustyöt. Tämän onnistumisessa meitä auttavat ammattitaitoiset suunnittelijat, joiden kanssa yhteistyö on sujuvaa ja suunnitelmat voidaan alusta alkaen laatia tukemaan kustannustehokasta toteuttamista.

Sakela Rakennus Oy - Elinkaarirakentaminen

Elinkaarirakentaminen

Elinkaarirakentaminen tarkoittaa rakennusmuotoa, jossa urakoitsija vastaa rakennetun kohteen ylläpidosta myös sen valmistumisen jälkeen. Elinkaarirakentamisessa huomioidaan siis rakennuksen koko elinkaari, kuten rakentaminen, käyttöönotto, ylläpito ja huolto, korjausrakentaminen, tilamuutostyöt sekä rakennuksen mahdollinen purkaminen.

Elinkaariajattelu on hyvä toimintamalli myös korjausrakentamisen kannalta, koska tulevien korjaustöiden aikatauluttaminen voidaan huomioida jo rakennuksenhankkeen suunnitteluvaiheessa. Oikein ajoitettu korjausrakentaminen mahdollistaa rakennukselle pidemmän elinkaaren sekä säästää merkittävästi korjauksista syntyviä kustannuksia.

Helppo ja riskitön vaihtoehto

Elinkaarirakentaminen on jatkuvasti kehittyvä rakennusmuoto, johon haluamme keskittyä entistä enemmän. Tarkoituksenamme on löytää rakennushankkeisiin elinkaariedullisia säästökeinoja ja näin myös madaltaa ylläpidosta syntyviä kustannuksia. Asiakkaalle elinkaarimalli on helppo ja riskitön vaihtoehto, sillä me olemme vastuussa kaikista kiinteistöön liittyvistä asioista ennalta sovitun mukaisesti.

Liike- ja toimitilarakentaminen

Liiketilojen ja toimitilojen rakentamisella tarkoitetaan liiketoimintaa tukevien tilaratkaisujen toteuttamista. Laadukas toimitila on kokonaisuus, joka koostuu toimivuuden lisäksi myös useista erilaisista teknisistä ratkaisuista, joita ovat mm. tilojen muunneltavuus ja ulkonäkö. Toimivat tilaratkaisut yhdessä viihtyisän työympäristön kanssa mahdollistavat hyvän pohjan tehokkaalle työnteolle sekä työhyvinvoinnille.

Helposti muokattavissa olevat toimitilat tukevat myöskin yrityksen liiketoiminnan kasvua. Yrityksen toimitilat ovat yksi yrityksen näkyvimpiä osia, jotka voidaan suunnitella rakennusvaiheessa kuvastamaan yrityksen ilmettä sekä sen brändiä. Erilaisia liike- ja toimitilarakentamisen kohteita ovat mm. koulut, päiväkodit, kaupat sekä muut yritysten toimitilat.

Uudet tilat nopeasti käyttöön

Liike- ja toimitilarakentamisessa käytössämme on paljon kokemusta erilaisten rakenteiden ja materiaalien löytämisessä sekä toimivien tilaratkaisuiden suunnittelussa. Panostamme rakennushankkeissamme aina siihen, että asiakas saa nopeasti käyttöönsä omaa toimintaansa tukevat, tehokkaat ja ennen kaikkea laadukkaat tilat. Rakennamme asiakkaiden toimintaa tukevat liike- ja toimitilat myös KVR-urakkana avaimet käteen -periaatteella.

Teollisuusrakentaminen

Teollisuusrakentaminen on erilaisten varastojen ja hallien, sekä logistiikka- ja tuotantotilojen rakentamista. Rakennushankkeen aikataulun sekä eri työvaiheiden sovittaminen urakoitsijan ja asiakkaan kesken on tärkeää, jotta työt voidaan toteuttaa tehokkaasti ja asiakkaan oma toiminta voi jatkua ilman häiriöitä koko hankkeen ajan. Rakennushankkeen suunnittelu on myöskin avain vaarojen minimoimiseen sekä työturvallisuuden parantamiseen erityisesti teollisuusympäristöissä toimiessa.

Viihtyisä ja tehokas työympäristö

Olemme toteuttaneet erilaisia teollisuuskohteita uudisrakennuksina sekä laajentaneet jo olemassa olevia kohteita vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Olemme luotettava yhteistyökumppani, eikä haastavien kohteiden suunnittelu ja rakentaminen ei ole meille hidaste. Rakennamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa soveltuvia, viihtyisiä sekä kustannustehokkaita teollisia toimintaympäristöjä, jotka joustavat muutosten keskellä.

Asuntorakentaminen

Asuntotuotanto tarkoittaa uusien asuinalueiden kokonaisvaltaista rakentamista, johon kuuluvat mm. tontin hankinta, alueen maanrakennustyöt sekä asuinrakennusten ja piharakennusten rakentamistyöt. Uuden asuinalueen tontin hankinnassa otamme huomioon mm. sijainnin , lähialueen palvelut, eri ikäryhmät sekä kulkuyhteydet. Asuntotuotannon keskeisin asia on laadukkaiden materiaalien valinnan lisäksi käytännöllisten ratkaisujen suunnittelu, jotka tekevät asumisesta mahdollisimman mukavaa ja helppoa.

Mukavaa ja helppoa asumista

Meillä asuntorakentaminen tarkoittaa ennen kaikkea laadukkaiden ja kestävien kotien rakentamista. Rakennamme jokaisen uuden kodin samalla tarkkuudella kuin rakentaisimme sen itsellemme. Panostamme myös asuinalueidemme yhteisölliseen ja alueelliseen kehitykseen, sekä teemme jatkuvaa kehitystyötä asuntosuunnittelun saralla, jotta voisimme jatkossakin rakentaa tämän päivän vaatimukset täyttäviä koteja.

Asuntotuotantomme pitää sisällään kerros- ja rivitalojen rakentamisen Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hoidamme itse koko prosessin aina tontin hankinnasta viimeistelytöihin. Me vastaamme myös kohteidemme suunnittelutyöstä.

Sakela Rakennus Oy - Referenssit

Referenssit

Olemme toteuttaneet erilaisia uudis- ja korjausrakentamisen kohteita laajalti Pohjois-Suomen alueella. Asiakkaisiimme kuuluvat kaupunkien ja kuntien lisäksi myöskin yritykset ja yhteisöt sekä yksityishenkilöt.

Käytämme kaikissa rakennushankkeissamme vain laadukkaita materiaaleja ja ammattitaitoista henkilökuntaa varmistaaksemme rakennusten laadun ja pitkäikäisyyden.

Sakela Rakennus Oy - Myytävät kohteet

Myytävät kohteet

Panostamme asuinalueidemme yhteisölliseen ja alueelliseen kehitykseen, sekä teemme jatkuvaa kehitystyötä asuntosuunnittelun saralla, jotta voisimme jatkossakin rakentaa laadukkaita koteja.

Asuntotuotantomme pitää sisällään kerros- ja rivitalojen rakentamisen Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hoidamme itse koko prosessin aina tontin hankinnasta viimeistelytöihin.

Kiinnostuitko?

Jos haluat kuulla lisää palveluistamme tai saada lisätietoa myytävistä kohteistamme, niin voit ottaa meihin yhteyttä puhelimella, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeen kautta.